Všeobecne záväzné nariadenie č. 104

O dani za ubytovanie

Informácie

Vyhlásené (platné): 26.09.2008
Účinné: 01.01.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010

Dokumenty

1. RTF 28,34 KB Text VZN č.104
2. DOCX 21,67 KB Príloha č.1 Tlačivo - Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie