Všeobecne záväzné nariadenie č. 104

O dani za ubytovanie

Informácie

Vyhlásené (platné): 26.09.2008
Účinné: 01.01.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010

Dokumenty

1. RTF 28,34 KB Text VZN č.104
2. RTF 114,68 KB Príloha č.1 Tlačivo - Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Zmeny a doplnky

1. RTF 17,17 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 446. Zmeny VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie (RTF - 9,3 KB)
2. RTF 29,91 KB Zmena VZN v r. 2014 na základe UZNESENIA: 3. 3 ()