Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 229

O miestnej dani za ubytovanie

Informácie

Vyhlásené (platné): 30.03.2022
Účinné: 01.05.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky