Prejsť na obsah

Zasadnutie: 23

pokračovanie XVIII. rokovania

Informácie

Dátum konania: 11.09.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

pokračovanie XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční
dňa 11. septembra 2008 (štvrtok) o 10.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B" s programom, ktorý bol schválený po otvorení XVIII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28. augusta 2008.