Prejsť na obsah

Komisie

Mestské zastupiteľstvo

Zloženie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Volebné obdobie 2006 - 2010

 Finančná komisia  
 Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  
 Majetková komisia    
 Sociálna a bytová komisia  
 Komisia cirkví   
 Komisia školstva, športu a mládeže  
 Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia 
 Komisia dopravy a výstavby  
 Legislatívno-právna komisia  
 Komisia kultúry
 Komisia národnostných menšín  
 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   
 Dočasná komisia pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy   Finančná komisia
Predseda: Ing. Peter Cengel
Sekretár: Ing. Marta Kažimírová
Poslanci: Erika Dolná, Ing. Ján Forgáč, Tibor Matoušek, Bc. Iveta Kijevská, PhDr. Pavol Mutafov, MVDr. Anna Jenčová, RNDr. Emil Petrvalský, CSc., František Krištof
Neposlanci: Ing. Dušan Slezák, Ing. Michal Tkáč, Ing. Roman Matoušek, Ing. Michal Lumtzer, Ing. Peter Jurík, JUDr. Andreja Takáčová


Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Predseda: Ing. Adrián Weiszer
Sekretár: Ing. Silvia Ondrová
Poslanci: MUDr. Marek Vargovčák, Ing. Michal Müller, MUDr. Ján Sekáč, Peter Hrabovský, Štefan Derján, František Krištof, Ing. Stanislav Kočiš, Ing. Dušan Petrenka, JUDr. Cyril Betuš, PhDr. Katarína Čižmáriková
Neposlanci: Mgr. Andrea Kacsmariková, Eva Klimeková, Ing. Rozália Múdra, Ľudovít Máté, Ing. Jozef Horkay, Ing. Mikuláš Sabo, Ing. Peter Herman, JUDr. Roman Dohovič


Majetková komisia
Predseda: Bc. Mikuláš Čečko
Sekretár: Bc. Miriam Mičurová
Poslanci: Ing. Jozef Filipko, MUDr. Marek Vargovčák, Ing. Peter Cengel, Ing. Marián Dittrich, JUDr. Oskár Ivanko, Ing. Ján Forgáč, Mgr. Štefan Rychnavský, Tibor Matoušek, Ing. Adrián Wieszer


Sociálna a bytová komisia
Predseda: Ing. Marián Dittrich
Sekretár: JUDr. Margita Fedorková
Poslanci: Mgr. Jozef Andrejčák, Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Viktor Jeník, MUDr. Norbert Lukán, PhD., MUDr. Daniel Adamkovič
Neposlanci: Ing. Jana Bandurová, Ing. Marta Čuhranová, PhDr. Magdaléna Fiľakovská, Helena Gavronová, Margita Kalinová, Božena Košková, Ondrej Pindroch, Jana Starincová, Katarína Tomčíková, Milan Tóth


Komisia cirkví
Predseda: Mgr. Bernard Berberich
Sekretár: Helena Bartáková
Poslanci: Ing. Michal Müller, Mgr. Štefan Rychnavský, Daniel Rusnák
Neposlanci: Mgr. Ján Kožuško, Mons. Bartolomej Urbanec, Mgr. Peter Varga SDB, PhLic. Martin Mati, Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., PaedDr. Mária Olearniková, Mgr. Samuel Linkesch, Mgr. Ján Liba, Mgr. Zoltán Orémus, Ing. Július Dučay, Ing. Michal Barger, Ing. Pavol Halža, Bohumil Kaman, MUDr. Tomáš Teššer, Béla Kacsmarik, Mgr. Dušan Havrila, Vladislav Klein, Mgr. Ondrej Kolárovský, Mgr. Karol Kačmáry, František Ujlaky, Ing. Ladislav Baločko, Ing. Michal Kočiš, Albín Zontak, Janka Starincová, Mgr. Slávka Vasarábová, ICLic. Mgr. Jozef Miňo


Komisia školstva, športu a mládeže
Predseda: Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Sekretár: JUDr. Vadimír Habiňák
Poslanci: Ing. Mária Gamcová, PhD., MVDr. Jozef Figeľ, PhDr. Katarína Čižmáriková, PhDr. Pavol Mutafov, MUDr. Ján Sekáč, Peter Hrabovský, MUDr. Milan Bereš, PhD.
Neposlanci: Ing. Ladislav Leco, RNDr. Dušan Bosák, Mgr. Alexander Krajňák, Monika Aliová, Mgr. Iveta Marcinčáková, Róbert Schwarcz, Róbert Kukoricás, MVDr. Milan Čížek, Ing. Emanuel Olšavský, RNDr. Marta Brúderová, JUDr. Alexander Farkašovský, Mgr. Vladimír Šamaj, PaedDr. Ondrej Vilner


Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
Predseda: Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
Sekretár: Ing. Mária Kottferová
Poslanci: MUDr. Norbert Lukán, PhD., Tibor Horváth, Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Viktor Jeník, JUDr. Cyril Betuš, Peter Hrabovský, Ing. Alfonz Halenár
Neposlanci: Ing. arch. Anna Mareková, prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., Ing. Jana Vargová, PhD., Ing. Darina Čižmárová, RNDr. Vladimír Stano, Dr. Ing. Ján Vaščák, MUDr. Oľga Šabíková, Kornélia Betáková, Ing. Ján Štefan, Ing. Peter Drenčák, Ing. Michal Kočiš, Ing. Silvia Gaberová
Uznesenia: zápis 06.12.2007  


Komisia dopravy a výstavby
Predseda: Ing. Ľuboš Pajtáš
Sekretár: Ing. Martin Vasko a Ing. Juraj Cichanský
Poslanci: Ing. Ján Kupec, František Krištof, PhD., Ing. Alfonz Halenár, JUDr. Cyril Betuš, Ing. Stanislav Kočiš
Neposlanci: Miroslav Paľa, Vincent Jutka, Slavomír Pavelčák, Darina Kočanová, Ernest Basty, Drahoslav Grejtovský, Peter Pásztor


Legislatívno-právna komisia
Predseda: JUDr. Jaroslav Hlinka
Sekretár: JUDr. Andrea Ivanocová
Poslanci: Martin Boritáš, JUDr. Marián Melichárek, JUDr. Cyril Betuš, František Krištof
Neposlanci: JUDr. Tomáš Čverčko, JUDr. Ján Čisár, JUDr. Marián Varga, JUDr. Zsolt Varga, JUDr. Alexandra Luptáková, Mgr. Peter Soltész, JUDr. Viktor Žuffa - Kunčo, JUDr. Božena Hanudelová, JUDr. Katarína Dudíková, JUDr. Marta Bulecová


Komisia kultúry
Predseda: František Balún
Sekretár: Ladislav Vasiľ
Poslanci: Mgr. Jozef Andrejčák, Mgr.Art. Ľubica Blaškovičová, MUDr. Norbert Lukán, PhD., Ing. Marko Badanič, Mgr. Ľubomír Grega, Peter Hrabovský
Neposlanci: PaedDr. Uršula Ambrušová, Stanislav Majza, Viktor Bleha, Marián Baloga, Marek Béreš, Ing. Peter Kolár, Mgr. Peter Himič, Mgr. Július Klein, Michal Repovský, Jozef Olajoš, Mária Kobezdová, Emil Spišák, Jozef Fila


Komisia národnostných menšín
Predseda: Ing. Jozef Filipko
Sekretár: Veronika Kentošová
Poslanci: Erika Dolná, Bc. Mikuláš Čečko
Neposlanci: Ing. Jozef Hadbavník, Timea Fáber, Ing. Anton Glezgo, Mária Bicková, Juraj Magur, Natália Dostovalová, Štefan Čabala, Ing. Ladislav Gööz, Terézia Hajasová, Mgr. Viktor Szabó, Attila Ádám, Milčo Vasilev, Monika Balogová, Bohumil Kamán, MUDr. Júlia Sokolová, MUDr. Juraj Czikk, Vojtech Galoš


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: JUDr. Marián Melichárek
Poslanci: Mgr. Štefan Rychnavský, Ing. Adrián Weiszer, František Krištof, MUDr. Ján Sekáč, JUDr. Oskár Ivanko


Dočasná komisia pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
Predseda: Ing. Eduard Buraš
Poslanci: Martin Boritáš, Ing. Marián Dittrich, František Balún, Ing. Peter Cengel, Ing. Ľuboš Pajtáš, Ing. Bc. Iveta Kijevská, Tibor Matoušek, PhDr. Pavol Mutafov, JUDr. Jaroslav Hlinka, Erika Dolná, Štefan Derján
Neposlanci: Ing. Peter Palečka - DEXIA banka, Ing. Milan Dolný - SIEMENS, Ing. Richard Duda - HOWE, Ing. Michal Tkáč - DPMK, zástupca U.S. Steel Košice, zástupca Slovenskej živnostenskej komory