Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 121

O záväznej časti Územného plánu zóny (ÚPN Z) Vyšné Opátske

Informácie

Vyhlásené (platné): 12.11.2010
Účinné: 27.11.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010

Dokumenty

1. PDF 27 KB Text VZN č. 121
2. RTF 265,26 KB Príloha č.1 ÚPN-Z Vyšné Opátske - Regulatívy územného rozvoja
3. PDF 3,33 MB Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh
4. PDF 2,75 MB Príloha č.3 Technická infraštruktúra