Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 103

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice


Informácie


Dokumenty

1. RTF 89,95 KB Text VZN č.103
2. RTF 122,85 KB Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 29.5.2009
3. RTF 125,54 KB Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 23.3.2010
4. RTF 136,88 KB Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 24.5.2011
5. RTF 161,33 KB Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 29.4.2013
6. RTF 169,21 KB Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 30.4.2014

Zmeny a doplnky

1. RTF 58,91 KB Zmena VZN v r. 2009 na základe UZNESENIA: 790. Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach... (RTF - 17,67 KB)
2. RTF 84,79 KB Zmena VZN v r. 2010 na základe UZNESENIA: 1065. Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice (RTF - 14,34 KB)
3. RTF 87,66 KB Zmena VZN v r. 2011 na základe UZNESENIA: 57. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ... (RTF - 13,62 KB)
4. RTF 63,3 KB Zmena VZN v r. 2011 na základe UZNESENIA: 120. Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (RTF - 14,05 KB)
5. RTF 41,72 KB Zmena VZN v r. 2012 na základe UZNESENIA: 330. Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (RTF - 10,5 KB)
6. RTF 79,95 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 641. Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach... (RTF - 15,93 KB)
7. RTF 95,38 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 800. Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v šk. zar., kt. zriaďovateľom je mesto Košice (RTF - 14,93 KB)
8. PDF 214,61 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 123. Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR (PDF - 196,74 KB)
9. PDF 283,9 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 565. Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (PDF - 195,31 KB)
10. PDF 110,17 KB Zmena VZN v r. 2022 na základe UZNESENIA: 934. Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (PDF - 77,33 KB)