Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 237

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice