Prejsť na obsah

Uznesenia: 554 - 568

XVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 28.08.2008

UZNESENIE: 564

Názov:
VZN mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 103

Ostatné