Prejsť na obsah

Uznesenia: 554 - 568

XVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 28.08.2008

UZNESENIE: 566

Názov:
Zrušenie uznesenia MZ č. 369 z XII. mimoriadneho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 29.1.2008 (Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci ROP)

Ostatné