Prejsť na obsah

Uznesenia: 554 - 568

XVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 28.08.2008

UZNESENIE: 567

Názov:
Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu

Ostatné