Prejsť na obsah

Uznesenia: 554 - 568

XVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 28.08.2008

UZNESENIE: 561

Názov:
Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií za obdobie I. polroka 2008

Ostatné