Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 108

O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách