Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 106

O záväznej časti Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda – KVP Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 10.10.2008
Účinné: 25.10.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010

Dokumenty

1. RTF 27,86 KB Text VZN č.106
2. RTF 47,44 KB Príloha č.1 Regulačný plán (ÚPN Z) Moskovská trieda - KVP Košice
3. PDF 1,48 MB Príloha č.2 Komplexný urbanistický návrh
4. PDF 370,09 KB Príloha č.3 Verejné technické a dopravné vybavenie
5. PDF 527,21 KB Príloha č.4 Priestorová a funkčná regulácia
6. PDF 35,92 KB Príloha č.1 k uzn. 216/2015 Regulačný plán, zmeny a doplnky 2015 - Záväzná časť
7. PDF 1,74 MB Príloha č.2 k uzn. 216/2015 Komplexný urbanistický návrh
8. PDF 1,21 MB Príloha č.3 k uzn. 216/2015 Technické a dopravné vybavenie
9. PDF 1,17 MB Príloha č.4 k uzn. 216/2015 Priestorová a funkčná regulácia