Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 113

O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta