Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 130

O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta