Všeobecne záväzné nariadenie č. 73

O určení názvov ulíc

Informácie

Vyhlásené (platné): 11.05.2005
Účinné: 26.05.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty