Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 189

Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“

Informácie

Vyhlásené (platné): 25.09.2017
Účinné: 06.11.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. PDF 188,87 KB Text VZN č. 189
2. PDF 392,37 KB Prílohy č.1, 2 a 3 Grafické vyobrazenie ulice a verejných priestranstiev