Všeobecne záväzné nariadenie č. 87

O určení názvu ulice „Galgovecká ulica“

Informácie

Vyhlásené: 08.12.2006
Platné od: 23.11.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. RTF 17,53 KB Text VZN č.87
2. JPEG 157,69 KB Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice "Galgovecká"