Prejsť na obsah

Katalóg ulíc

Názvy ulíc sú súčasťou orientačného systému mesta. Majú prispievať k lepšej orientácii obyvateľov a návštevníkov mesta a k spoľahlivému označeniu bydliska fyzických osôb alebo sídla právnických osôb, alebo umiestnenia významných objektov.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 286/2015 na svojom VIII. rokovaní dňa 14. decembra 2015 v súlade s § 2b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 163/2015 Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc), na základe ktorého mesto Košice vedie evidenciu ulíc v katalógu ulíc.

 

Ďakujeme za podnety a návrhy užívateľov, ku ktorým prihliadneme pri údržbe katalógu. 
Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením príslušnej žiadosti uvedenej na adrese https://www.kosice.sk/clanky/skupina/formulare-a-ziadosti 
na e-mail: archiv@kosice.sk  

Pravidlá pre určovanie názvov ulíc (Všeobecne záv. nariadenie č.163)

Zoznam použitých zdrojov informácií pri zostavovaní katalógu 


Filter ulíc podľa písmena:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | VŠETKY


Názov ulice Mestská časť PSČ VZN Poznámka
Sabinovská Košice - Lorinčík 04011 --- od r. 2017
Sabinovská Košice - Pereš 04011 --- od r. 1999
Sadovnícka Košice - Poľov 04015 ---
Sečovská cesta Košice - Dargovských hrdinov 04022 ---
Sečovská cesta Košice - Košická Nová Ves 04014 ---
Senný trh Košice - Staré Mesto 04001 --- Vörösmarty tér, Vörösmartyho námestie, Námestie Janka Kráľa
Severné nábrežie Košice - Džungľa 04001 ---
Skalná Košice - Juh 04001 ---
Skautská Košice - Sever 04001 --- Pionierska
Skladná Košice - Juh 04001 --- Temető utca (Cintorínska ulica), Raktár utca (Skladná ulica), Szűlő Géza utca (Ulica Gejzu Szűlőa).
Sklepárska Košice - Poľov 04015 ---
Sládkovičova Košice - Sever 04001 ---
Slanecká Košice - Nad jazerom 04012 --- Trieda Víťazstva
Slávičia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Slavkovská Košice - Sever 04001 ---
Sliačska Košice - Západ 04011 ---
Slivník Košice - Dargovských hrdinov 04001 ---
Slnečná Košice - Juh 04001 --- Náp utca.
Slnečnicová ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Slovenská Košice - Sever 04001 --- v r. 2002 pričlenená ulica Medzi mostami
Slovenského Košice - Sever 04001 --- Gróf Batthyány Lajos utca a Ulica grófa Ľudovíta Batthyányho, Ulica Jána Slovenského.
Slovenskej jednoty Košice - Sever 04001 --- Puszta sor, Pustý riadok, Hadapród utca, Kadetská ulica, potom k nej pripojili uličku Géza utca, Gejzova ulica. Fügnerova ulica, Géza fejedelem utca (Ulica kniežaťa Gejzu), Krupskej ulica, Ulica N. K. Krupskej.
Sluková Košice - Lorinčík 04011 č. 118 od r. 2010
Smaragdová Košice - Západ 04011 --- Čs.ženistov
Smetanova Košice - Juh 04001 --- Münster Tivadar utca (Ulica Teodora Münstera), Münsterova ulica.
Smreková Košice - Šaca 04015 ---
Smutná Košice - Krásna 04018 ---
Snežienková Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Sofijská Košice - Sídlisko Ťahanovce 04013 ---
Sokolovská Košice - Západ 04011 ---
Solisková Košice - Sever 04001 ---
Spišské námestie Košice - Nad jazerom 04012 ---
Sputniková Košice - Nad jazerom 04012 ---
Srbská Košice - Juh 04001 ---
Srnčia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Stálicová Košice - Nad jazerom 04012 ---
Staničná Košice - Juh 04001 ---
Staničné námestie Košice - Staré Mesto 04001 --- V minulosti niesla jeho severnejšia časť názvy: Via regia versus Eperjessin (Kráľovská cesta do Prešova), Baross Gábor körút (Okružná Gabriela Barossa), Wilsonova okružná, Engelsova okružná a južná časť názvy: Vám utca (Mýtna ulica), Bocskai körút (Bočkajova okružná), Sázavského okružná, Kirovova ulica.
Stará baštová Košice - Staré Mesto 04001 --- Kassai vértanúk tere (Priestranstvo košických mučeníkov).
Stará pracháreň Košice - Juh 04001 ---
Stará prešovská Košice - Staré Mesto 04001 --- Eperjesi út.
Stará spišská cesta Košice - Sever 04001 --- Búcsú utca (Odpustová ulica), Pútnická ulica, Zárandok utca (Pútnická ulica), Festivalová ulica. Pozri tiež Ulica Československej armády.
Staroslovanská Košice - Krásna 04018 č. 114 od r. 2009
Starozagorská Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Stierova Košice - Sídlisko KVP 04023 ---
Stodolova Košice - Západ 04011 ---
Stokrásková Košice - Západ 04011 ---
Strakova Košice - Sever 04001 --- Nám.A.Zápotockého
Strážna Košice - Kavečany 04001 ---
Strieborná Košice - Barca 04017 --- Osohova
Strmá Košice - Kavečany 04001 ---
Strojárenská Košice - Staré Mesto 04001 č. 109 Dohány utca (Tabaková ulica), Tabaková ulica, Vorošilovova ulica, Strojárska (gramaticky správny názov).
Stromová Košice - Staré Mesto 04001 --- Zöldfa utca (Ulica zeleného stromu), Ulica zeleného stromu.
Stropkovská Košice - Západ 04011 ---
Studničná ulica Košice - Lorinčík 04011 č. 230 od r. 2022
Suchodolinská Košice - Sever 04001 ---
Sv. rodiny Košice - Dargovských hrdinov 04022 č. 94 od r. 2007
Svätoplukova Košice - Staré Mesto 04001 --- Eszterházi János utca, Eszterházyho ulica.
Svetlá Košice - Barca 04017 ---
Svetlá pusta Košice - Barca 04017 ---
Svidnícka Košice - Pereš 04011 ---
Szabadosova ulica Košice - Sídlisko KVP 04023 č. 246 od r. 2023
Szakkayho Košice - Sever 04001 --- Letná (pri OD Merkur)
Šafárikova trieda Košice - Západ 04011 --- Lečkova pripojená k Šafárikovej triede
Šafranová Košice - Vyšné Opátske 04001 --- Opatovská cesta - časť
Šalviová Košice - Šebastovce 04017 č. 155 od r. 2015
Šamborská Košice - Kavečany 04001 ---
Šarišská Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Šebastovská Košice - Šebastovce 04017 ---
Šemšianska Košice - Šaca 04015 ---
Šípková Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Široká Košice - Kavečany 04001 --- v roku 2018 odčlenená severná časť ulice a pomenovaná ako Ulica k Zoologickej záhrade
Školská Košice - Juh 04011 ---
Škovránčia Košice - Vyšné Opátske 04001 ---
Škultétyho Košice - Staré Mesto 04001 --- Kohutka ulica, Kakas utca (Kohútia ulica), Bacsányi utca, Bacsányiho ulica, Takács Menyhert utca (Ulica Melchiora Takáča).
Šoltésovej Košice - Juh 04001 ---
Športová Košice - Sever 04001 ---
Šrobárova Košice - Staré Mesto 04001 --- (od Moyzesovej po Kuzmányho) Jej bývalé názvy sa zhodujú s historickými menami Alžbetinej ulice (pozri).
Štefánikova Košice - Staré Mesto 04001 --- Hernád sor (Hornádsky riadok), Hornádsky riadok, Múzeum u, Rašínova ulica, Mátyás király körút (Okružná kráľa Mateja), Ul. V. Širokého (?); Ulica Klementa Gottwalda, Gottwaldova ulica.
Štiavnická Košice - Západ 04011 ---
Štítová Košice - Staré Mesto 04001 --- Madarász ut.
Štrbská Košice - Sever 04001 ---
Štrková Košice - Krásna 04018 --- Mladej gardy - časť
Študentská Košice - Sever 04001 ---
Štúrova Košice - Staré Mesto 04001 --- Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
Štúrova Košice - Juh 04001 --- Kaschauer Staatsstrasse, Via ad Sepsium (Cesta do Moldavy), Via ad Tornam (Cesta do Turne), Hassenstrasse, Nyúl utca (Zajačia ulica), Zaganca ulica (tlačiarenský škriatok), Zajačia ulica, Szepsi út (Moldavská cesta), Moldavská okružná, Zovňajšia Moldavská okružná, Erzsébet körút (Alžbetina okružná), Szent István körút (Okružná svätého Štefana), Štúrova okružná. Západný koniec mimo centra mal tiež mená Miszlokam et ad campos (Do Myslavy a polí), Misslavska ulica, Miszlókai út (Myslavská cesta) a
Šuhajova Košice - Krásna 04018 č. 91 od r. 2007