Všeobecne záväzné nariadenie č. 75

O určení názvu ulice

Informácie

Vyhlásené (platné): 02.11.2005
Účinné: 17.11.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty