Prejsť na obsah

Uznesenia: 872 - 890

XIX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.10.2005

UZNESENIE: 882

Názov:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Na močidlách“
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 75

Ostatné