Prejsť na obsah

Uznesenia: 872 - 890

XIX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.10.2005

UZNESENIE: 885

Názov:
Informácia o Zásadách ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach

Ostatné