Prejsť na obsah

Uznesenia: 872 - 890

XIX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.10.2005

UZNESENIE: 881

Názov:
Finančné krytie projektu mesta Košice „Uzavretie a rekultivácia starej environmentálnej záťaže skládky tuhého odpadu Košice-Myslava

Ostatné