Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 250

Určenie názvu ulice „Hlivová ulica“

Informácie

Vyhlásené (platné): 27.03.2024
Účinné: 11.04.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty