Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 81

O určení názvu ulíc „Niklová ulica“, „Chrómová ulica“, „Zemianska ulica“, „Kubíková ulica“, „Močiarna ulica“ a „ulica Pri vagovni“

Informácie

Vyhlásené (platné): 13.09.2006
Účinné: 28.09.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty

1. PDF 365,5 KB Text VZN č. 81
2. JPEG 277,79 KB Príloha č.1 Geografické vyobrazenie Niklovej ulice a Chrómovej ulice
3. JPEG 271,95 KB Príloha č.2 Geografické vyobrazenie Zemianskej ulice
4. JPEG 254,16 KB Príloha č.3 Geografické vyobrazenie Kubíkovej ulice, Močiarnej ulice a ulice Pri vagovni