Všeobecne záväzné nariadenie č. 77

O určení názvu ulíc „Nemessányiho“ a „Cesta do Hanisky“

Informácie

Vyhlásené (platné): 15.05.2006
Účinné: 30.05.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006

Dokumenty