Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - Doprava, životné prostredie, špeciálny stav. úrad, výstavba, odd. útvar hlavného architekta

Referát dopravy

e-mail*:   doprava @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Jozef Mikula
Tel.: 6419 714

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).
Referát životného prostredia a energetiky

e-mail*:   zivotne @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Mária Kottferová
Tel.: 6419 253
Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty

Vedúci referátu: Ing. Miriam Resteiová
e-mail*:   miriam.resteiova2 @ kosice.sk
Tel.: 6419 324Referát výstavby

e-mail*:   vystavba @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Ján Gliganič
Tel.: 6419 296
Oddelenie útvar hlavného architekta mesta Košice

e-mail*:   uhamke @ kosice.sk
Vedúci oddelenia:  Dipl.-Ing. Architekt Petr Kropp
Tel.: 6419 471