Kancelária prvého kontaktu - Doprava, životné prostredie, špeciálny stav. úrad, výstavba, odd. útvar hlavného architekta

Referát dopravy

e-mail*:   doprava @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Juraj Cichanský
Tel.: 6419 714

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


    Formuláre žiadostí týkajúce sa dopravy a komunikácií:
zaujatie verejného priestoru (umiestnenie kontajnerov, reklám atď.),
prideľovanie parkovacích miest (ZŤP alebo za poplatok),   inominátna zmluva
 
    Formuláre žiadostí týkajúce sa Mestskej hromadnej dopravy:
zmena cestovného poriadku, zmena trasy, žiadosť o umiestnenie prístrešku,
zmena, zriadenie alebo zrušenie zastávky
 
    Činnosť a kontakty referátu dopravy
 
    Strategická hluková mapa Košickej aglomerácie a Akčný plánReferát životného prostredia a energetiky

e-mail*:   zivotne @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Mária Kottferová
Tel.: 6419 253

      Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

      Vzory žiadostí týkajúce sa výstavby, životného prostredia a energetiky

      Činnosť a kontakty referátu životného prostredia a energetiky


Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

Vedúci referátu: Ing. Marta Makšimová
e-mail*:   marta.maksimova @ kosice.sk
Tel.: 6419 324

    Formuláre žiadostí týkajúce sa agendy Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
 
    Činnosť a kontakty referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácieReferát výstavby

e-mail*:   vystavba @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Ján Gliganič
Tel.: 6419 296

      Vzory žiadostí týkajúce sa výstavby, životného prostredia a energetiky

      Činnosť referátu výstavby


Oddelenie hlavného útvar architekta mesta Košice

e-mail*:   uhamke @ kosice.sk
Vedúci referátu:  
Tel.: 6419 470

      Činnosť a kontakty oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice

      Vzory žiadostí týkajúce sa agendy oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice