Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/18043

Dodanie multifunkčného športového povrchu pre exteriér s položením

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Dana Šťastná
dana.stastna@kosice.sk
+421 556419258

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2022 10:43 - 22.07.2022 11:00

Informácie

Názov predmetu Dodanie multifunkčného športového povrchu pre exteriér s položením
Číslo spisu VO MK/A/2022/18043
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 42 000,00 EUR
Hlavný CPV 37400000-2 Športový tovar a výbava
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je nákup multifunkčného športového povrchu do exteriéru, ktorý z jednotlivých dlaždíc so spojovacími zámkami po stranách, pokryje asfaltovú plochu o rozmere 40x20m. Materiál je polypropylén, PU - polymér, hr. 10až 11mm, rozmer dlaždice je 200 až 300 x 200 až 300mm. Materiál musí byť odolný voči poveternostnému vplyvu, byť stabilný, šetrný k životnému prostrediu a byť zdravotne nezávadný. Je potrebné, aby výrobok zabezpečil stály odvod vody, rýchle vyschol a bol ľahko udržiavateľný. Vhodný má byť pre športy ako florbal, hokejbal, inline basketbal a iné loptové športy. Plocha bude ohraničená po obvode s mantinelmi, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícií.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH