Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. -

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

ZRUŠENÉ

06.05.2021 11:19

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na zaslanie cenovej ponuky: 22.01.2021 16:00 - 01.02.2021 12:00

Informácie

Názov predmetu Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Číslo spisu VO -
Druh postupu Prieskum trhu
Typ obstarávania Prieskum trhu
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Bez uzatvorenie zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71520000-9 Stavebný dozor
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Poskytnutie služieb stavebne - technického dozoru v rámci stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH