Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-039

Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za priekopou 57 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.12.2023 14:26 - 18.12.2023 13:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za priekopou 57 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-039
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie ovocia ,zeleniny a zemiakov v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH