Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/14434

Tlač novín mesta Košice na mesiace máj - jún 2022

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.05.2022 15:00 - 13.05.2022 09:00

Informácie

Názov predmetu Tlač novín mesta Košice na mesiace máj - jún 2022
Číslo spisu VO MK/A/2022/14434
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 35 092,40 EUR
Hlavný CPV 79810000-5 Tlačiarenské služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Tlač novín mesta Košice na mesiace máj - jún 2022
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH