Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/20605

Zvýraznenie priechodov pre chodcov

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Tomáš Vrbovský
tomas.vrbovsky@kosice.sk
+421 556419384

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.10.2021 14:42 - 27.10.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Zvýraznenie priechodov pre chodcov
Číslo spisu VO MK/A/2021/20605
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou