Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2021/23000

Monitoring médii

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Simona Durbáková
simona.durbakova@kosice.sk
+421 556419232

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 08.12.2021 16:18 - 15.12.2021 13:00

Informácie

Názov predmetu Monitoring médii
Číslo spisu VO MK/A/2021/23000
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 1 260,00 EUR
Hlavný CPV 79311000-7 Služby spojené s prieskumom
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Monitoring médií (printové média, online média a sociálne siete). Emailovo zasielaný monitoring na základe nami zadaných kľúčových slov, so službou online archívu na spätné dohľadanie si informácii dostupných viacerým zamestnancom.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH