Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2022/10419

ServiceDesk

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2022 00:00 - 28.04.2022 11:00

Informácie

Názov predmetu ServiceDesk
Číslo spisu VO MK/A/2022/10419
Číslo z vestníka EU 2022/S 050-129326
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 72263000-6 Implementácia softvéru
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je návrh a implementácia platformy systému pre riadenie požiadaviek, zmien, znalostí a nezhôd u verejného obstarávateľa a v organizáciách mesta Košice vrátane projektového riadenia. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie postimplementačnej podpory pre dodané riešenie počas 4 rokov odo dňa jeho uvedenia do prevádzky a dodanie licencií na používanie dodaného riešenia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH