Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-053

Základné potraviny,mrazené výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.12.2023 16:19 - 18.12.2023 22:59

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny,mrazené výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-053
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 40 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Základné potraviny,mrazené výrobky,vajcia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH