Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. 1/2021

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Michal Čornak
michal@cornak.sk
+421 903556005

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2021 11:15 - 20.09.2021 08:00

Informácie

Názov predmetu Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
Číslo spisu VO 1/2021
Číslo z vestníka VO 33575 - MSS
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 582 150,00 EUR
Hlavný CPV 72260000-5 Služby súvisiace so softvérom
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie služby – „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice” a to úpravou existujúcich eGov služieb, dodaním nových požadovaných eGOV služieb, dodaním požadovaných interných integrácií na existujúce systémy, dodaním externých integrácií pomocou CSRU. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B.1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH