Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby: Bytový dom súpisné číslo 2360 na pozemku KN-C parcelné číslo 2735/35 v katastrálnom území Terasa, Bernolákova ulica č. 17, 17A, 17B, 17C - zmena v spôsobe užívania nebytového priestoru č. 49 na prízemí stavby vo vchode 17B na navrhovaný účel – bytový priestor (šatník s WC) a jeho pričlenenie k bytu č. 23,
Oddnes sú tam k dispozícii tri vyhrievané bazény s celkovou výmerou takmer 1400 m2 (plavecký, neplavecký a detský) s teplotou 25 - 29 °C. Spoločnosť TEHO ako prevádzkovateľ kúpaliska si pre návštevníkov pripravila viaceré novinky.