Články

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Mesto spolupracuje s Mestskou políciou a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR na zlepšovaní podmienok cestovania v MHD a bezpečnosti školákov na cestách.
Prihlášky do 11. októbra 2019. Termín a miesto konania vianočných trhov : 1.12. – 23.12. 2019 a od 26.12.2019 – 6.1. 2020 na Hlavnej ulici v pešej zóne s dennou povinnou otváracou dobou od 10.00 – 20.00 hod.