Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Od 1. novembra tohto roku budú platiť na území Košíc nové pravidlá v parkovaní. V minulosti bolo parkovanie v rukách súkromnej spoločnosti, no súčasné vedenie ho vrátilo späť mestu. To teraz prichádza s novými pravidlami, ktoré prinesú do košického parkovania poriadok a systém. Zmeny vychádzajú z aktualizovanej Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb v meste Košice, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v septembri minulého roku.
Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta.