Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Trebišovská 11, Košice

Dňa 23.8.2022 bola vyhlásená zákazka „Výmena 3 ks malých zásobovacích výťahov“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 5.9.2022 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.