Prejsť na obsah

Štvorylka na Hlavnej ulici

Mesto Košice sa 19. mája 2023 stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.
 
                       
 

Takmer každý rok sme boli opäť najlepší v Európe v počte tancujúcich, i keď svoj rekord z roku 2012 Košice neprekonali. Vtedy sa tanca štvorylky na pravé poludnie zúčastnilo 7948 žiakov.

Projekt po organizačnej stránke v Košiciach zastreší Tanečný klub Meteor ako lokálny organizátor EQDF. Pomoc prisľúbilo Oddelenie školstva a mládeže MMK i Košický samosprávny kraj. Oslovení boli telocvikári základných škôl, pre ktorých sa organizovali školenia štvorylky. Hlavnými organizátormi budú menovite pani Alžbeta Ligová 0915 897 503 a pán Milan Plačko 0908 316 542.

Štvorylku tancujú štyria ľudia (môžu byť aj rovnakého pohlavia). Odlíšení budú tričkami vo farbách mesta. V podmienkach projektu je, že účastníci to musia naozaj vedieť tancovať a musia mať tričko s logom štvorylky.

Počet žiakov, ktorí sa v tomto ročníku zúčastnia za jednotlivé školy bolo potrebné nahlásiť na emailové adresy: milan.placko@seznam.cz a dana.stastna@koscie.sk .

Mesto Košice, ako spoluorganizátor podujatia, okrem ozvučenia podujatia poskytne pomoc prostredníctvom DPMK, ktorý aj v roku 2023 prisľúbil pomoc v podobne poskytnutia posilnenej a bezplatnej dopravy, aby sa žiaci základných škôl mohli dostať na podujatie v doprovode učiteľov včas bez toho, aby blokovali bežné dopravné prostriedky. V emailovej komunikácií bola zaslaná požiadavka s uvedeným počtom účastníkov, aby DPMK pripravil pokyny a harmonogram pomocnej prepravy  .
  
ORGANIZAČNÉ POKYNY ku štvorylke v roku 2023:

Registračné lístky boli zaslané na jednotlivé školy. Je potrebné používať nové zaslané registračné lístky a neuľahčujte si to s lístkami z predošlých rokov.

Stretnutie vedúcich, jeden vedúci - zodpovedný za školu, bude dňa 19.5.2023 v čase od 10.00 do 10.30 hod. pri Immaculate, kde dostane pokyny ku štvorylke. Registračné lístky vedúci prinesú vyplnené so sebou (celé meno žiaka vyplnené perom). Tieto registračné lístky budú zverejnené aj na web stránke mesta Košice.
Zraz žiakov bude najneskôr o 11.00 hod., nakoľko o 11.30 bude prvý spoločný nácvik štvorylky. Ostrý štart bude presne o 12.00 hod., tento bude snímaný a zaznamenávaný ako prípadný rekord.


Program akcie Štvorylka 2023:

10.30 - 11.00 hod. – príchod žiakov
11.30 hod. - generálka tanca
11.45 hod. - privítanie účastníkov zástupcom mesta
12.00 hod. - tanec štvorylky 

Ukážka krokových variácií štvorylky - stvorylka.avi 60 MB *)

*) Pre spustenie súboru vo WMP - Windows Media Player je potrebné mať nainštalované CODEK-y DivX. Ďalšou možnosťou je stiahnutie prehrávača VLC PLAYER, ktorý nájdete na na tejto adrese
 
 
Štvorylka na Hlavnej ulici v roku 2019
 
 
/Zdroj: referát športu a mládeže MMK/