Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Pomoc zranenému občanovi
28.05.2018
Príslušníci Mestskej polície pomohli osobe, ktorá sa vo svojom byte spadla a vážne sa zranila...
čítaj ďalej
Chcela spáchať samovraždu
01.06.2018
Hliadka Mestskej polície Košice preverovala oznámenie osobe, ktorá skákala do jazdnej dráhy prechádzajúcich vozidiel...
čítaj ďalej
Zistený ďalší pôvodca odpadu
24.05.2018
Príslušníkom Mestskej polície Košice sa podarilo zistiť osobu, ktorá vytvorila skládku odpadu s rozlohou cca 40 m2...
čítaj ďalej

Mestské podniky