Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Policajti v škole
17.10.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice navštívili deti Základnej školy s besedou a ukážkou služobnej kynológie...
čítaj ďalej
Vypátraná osoba
22.09.2016
Príslušníci Mestskej polície Košice vypátrali osobu, ktorá si chcela siahnuť na život...
čítaj ďalej

Mestské podniky