Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ján Palčik - poverený vedením

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Roky vytváral skládky odpadu
20.03.2018
Príslušníkom Mestskej polície Košice sa podarilo zistiť osobu, ktorá vytvárala skládky odpadu...
čítaj ďalej
Ležiaca osoba na koľajisku
13.03.2018
Hliadka Mestskej polície Košice pred príchodom vlaku pomohla osobe, ktorá pri prechádzaní cez koľajisko spadla a sama sa nedokázala postaviť ...
čítaj ďalej
Poďakovanie policajtom
26.02.2018
Príslušníkom Mestskej polície Košice bolo adresované poďakovanie...
čítaj ďalej

Mestské podniky