Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice


Vyhlásené: 09.09.2008
Platné od: 01.10.2008
Uznesenie: 564

Dokumenty

Text VZN č.103 - 89,955  kB
Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 29.5.2009 - 122,854  kB
Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 23.3.2010 - 125,545  kB
Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 24.5.2011 - 136,881  kB
Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 29.4.2013 - 161,334  kB
Uplné znenie VZN č. 103 zverejnené 30.4.2014 - 169,211  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 790
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1065
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 57
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 120
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 330
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 641
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 800

Mestské podniky