Deň mesta Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA - program,  9.-23. november 2014, Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA

Program podujatia
9.-23. november 2014, Košice

ELEKTRONICKÝ MESAČNÍK MESTA KOŠICE - prihlasovací formulár na odber
ELEKTRONICKÝ MESAČNÍK

MESTA KOŠICE

Prihlasovací formulár na odber

KULTÚRNA JESEŃ V KOŠICIACH - prehľad kultúrno-spoločenských podujatí
KULTÚRNA JESEŃ V KOŠICIACH

Prehľad kultúrno-spoločenských podujatíAktuality
Úradná tabuľa
Projekty mesta
Rozšírenie NN siete – Kavečany – Budanová III., Košic
Rozšírenie NN siete – Kavečany – Budanová III., Košic
21.11.2014
Rozhodnutie o prerušení územného konania...
čítaj ďalej
Obnova obalových konštrukcií BD na ul. Výstavby 3 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií BD na ul. Výstavby 3 v Košiciach
21.11.2014
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 191 na pozemku registra KN–C parc.č. 169, kat. úz. Terasa, na ulici Výstavby č. 3 v Košiciach, ktorá spočíva v stavebných úpravách s názvom : "Obnova obalových konštrukcií BD na ul. Výstavby 3 v Košiciach"...
čítaj ďalej
Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ ul. Kameničná,  v Mestskej časti Košice – Poľov
Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ ul. Kameničná, v Mestskej časti Košice – Poľov
21.11.2014
Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutiao umiestnení stavby : Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch parc. č. 982, 981, 983, 957/1 registra „C“ kat. územie Poľov ( podľa registra „E“ na pozemkoch parc. č. 594/501, 594/502, 581, 582, 583 kat. územie Poľov) ul. Kameničná, v Mestskej časti Košice – Poľov ...
čítaj ďalej
Žiadosť o vydanie rozhodnutia –  výrub drevín rastúcich na ulici Rožňavskej v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín rastúcich na ulici Rožňavskej v Košiciach
21.11.2014
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu 3 ks drevín rastúcich na ulici Rožňavskej v Košiciach ...
čítaj ďalej
Záhradná chata pre rodinu Miščíkovú, Košice, za Kalváriou
Záhradná chata pre rodinu Miščíkovú, Košice, za Kalváriou
21.11.2014
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
čítaj ďalej
Fotogalérie
Videogaleria
1.
1.
1.
1.


Mestské podniky