AUGUST 2014

Active Life v Mestskom parku

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2012 Voľba Študentského Richtára
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 32. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
AMFITEÁTER 37. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 17. týždeň

Zdieľať