Diskusia Košice 2.0: Urban talk - Leadership and Urban development

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 "EGO TE BAPTIZO..."
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Vnútorný priestor 6 - výstava
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Majáles na Alpinke
AUGUST 2015 Buhurt

Zdieľať