OKTÓBER 2013

"Európsky občiansky dialóg"

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 O Alžbetinu ružu
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 40. týždeň
KUNSTHALLE 32. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Spevy z Taizé

Zdieľať