OKTÓBER 2013

"Európsky občiansky dialóg"

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II
JÚL 2016 Beh na vežu
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Výročný koncert Zboru sv. Cecílie
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Organový koncert

Zdieľať