GALAKONCERT 2016

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Sacrum et societas
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 O ALžbetinu ružu
Festival sakrálneho umenia 2008 ŠF Košice a Collegium technicum
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé

Zdieľať