GALAKONCERT 2017

Môžu Vás zaujať

OKTÓBER 2015 Ringmaster
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 48. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 45. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Ekumenický koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 "EGO TE BAPTIZO..."
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.1.2015 Trojkráľový beh

Zdieľať