HC Košice - MAC UJBUDA (hokejový zápas) s deťmi a vychovávateľmi z Centra pre rodiny a deti v KNV

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 KONCERT ŠTÁTNEJ FILHARMÓNIE KOŠICE
JÚN 2016 City triathlon
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 47. týždeň

Zdieľať