HC Košice - MAC UJBUDA (hokejový zápas) s deťmi a vychovávateľmi z Centra pre rodiny a deti v KNV

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Otvorenie festivalu, G. F. HÄNDEL: MESSIAH
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čaša vína na záver festivalu

Zdieľať