Hygienicko-protiepidemická komisia pri krízovom štábe mesta Košice - COVID19

Môžu Vás zaujať

PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 47. týždeň
AMFITEÁTER 36. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 Ján Krajčí: Výber zo sakrálnej tvorby
KUNSTHALLE 4. týždeň
MESTSKÝ PARK 13. týždeň

Zdieľať